Montážní návod - Stavební pouzdra

Interiérové dveře otočné

 

PŘED MONTÁŽÍ

 • Proveďte vstupní prohlídku VÝROBKU před odstraněním ochranného obalu a zkontrolujte shodnost s objednávkou.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Zkontrolujte všechny rozměry v souladu s připojeným nákresem č.1.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Práce provádějte dle návodu montáži.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 55443.
*- Bezne prohnuti dveři je 2mm/mb.

 

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STANDARD

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Zregulujte závěsy.
 • Znovu instalujte křídlo a upevněte příslušenství.

 

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STILE A TWIN

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Zregulujte závěsy.
 • Upevněte příslušenství.

 

Posuvné dveře do pouzdra

 

URČENÍ

 • VÝROBEK je určen k zabudování do otvoru a k montáži křídel do sádrokartonové nebo zděné stěny. V závislosti na typu se rozlišuje: Jednokřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD1P) umožňující montáž 1 křídla a dvoukřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD2P), který umožňuje montáž 2 křídel.
 • VÝROBEK používejte výhradně k výplní otvorů v místnostech uvnitř budovy s nevelikým rozdílem teplot a s relativní vlhkostí nepřekračující 50 %. Nedoporučuje se montáž v místnostech s konstantní vysokou vlhkostí, např. prádelny, sauny, bazény, sklepy, garáže.

 

PRVKY SYSTEMU

 • Dveřní bezfálcové křídlo PD1P - 1 ks, PD2P - 2 ks
 • Obložková zárubeň pro pouzdro

 

POKYNY K MONTÁŽI - TÝKÁ SE VŠECH SYSTÉMŮ

a) Připravte si nástroje.
b) Rozbalte konstrukci (konstrukce) a zkontrolujte obsah sady.
c) Upevněte konstrukci (konstrukce) symetricky k otvoru ve zdi v souladu se samostatně připojeným návodem k montáži konstrukce, na dokončené podloží nebo na jeho předpokládané úrovni.
d) Rozbalte křídlo/křídla a zkontrolujte shodnost s objednávkou.

 • Systém je přizpůsoben pro použití v stavební pouzdro.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Práce provádějte v souladu se zásadami montážního návodu.
 • Vodováhou pravidelně kontrolujte svislé a vodorovné směry.
 • Obaly a etikety Výrobce přechovávejte do okamžiku ukončení montáže.
 • Montáž dveří a zárubní zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních prací (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %, v následujícím pořadí:

 

Posuvné dveře na stěnu

PŘED MONTÁŽÍ

 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Práce provádějte dle návodu montáži.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

 

MONTÁŽ DORAZOVÉHO HRANOLU

Montáž dorazového hranolu se provádí před montáží hliníkové kolejnice po případné montáži obložkové zárubně. Dorazový hranol se skládá ze základny a krycí lišty s těsněním. Základna má být přišroubovaná do zdi, případně do krycí lišty obložkové zárubně.

 

Postup montáže:

 • a) vyjmout ze základny krycí lištu s těsněním a přiložit základnu na odpovídající místo na zdi / obložkové zárubni
 • b) při montáži na zeď s použitím vrtáku Ø8 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí hmoždinek ke zdi. Při montáži na obložkovou zárubeň s použitím vrtáku Ø3 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí šroubů na dřevo k obložkové zárubni.
  Pozor: je třeba rozšířit otvor pro založení hlavičky hmoždinky použitím frézovacího vrtáku Ø10
 • c) osadit krycí lištu s těsněním na základnu.
 • d) zkontrolovat funkčnost při zavírání.

 

MONTÁŽ TICHÉHO DORAZU

 • Tichý doraz slouží pro samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání. Tichý doraz vylučuje použití klasických zarážek v kolejnici, které jsou ve standardní výbavě, a také synchronizaci.
 • Montáž tichého dorazu: - montuje se po osazení hliníkové kolejnice a osazení úchytek na křídle.
  - zkontrolovat obsah obalu tichého dorazu.
  - namontovat tichý doraz mezi úchytky křídla dle nákresu vloženého do tichého dorazu.
  - nasadit křídlo do kolejnice.
  - namontovat protikus tichého dorazu do kolejnice a upevnit ho pomoci šroubu.
  - zkontrolujte funkčnost dveří a osaďte překrytí garnýže.
Poznámka: upevnění tichého dorazu do křídla "60" vyžaduje posun úchytek křídla ve směru bočních krajů. Otvory pro šrouby provádět na vlastní rozhodnutí.
 
Image Montážní návod

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU.

Vchodové dveře
Image Montážní návod

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod VCHODOVÉ DVEŘE.

 

PŘED MONTÁŽÍ

 • Proveďte vstupní prohlídku VÝROBKU před odstraněním ochranného obalu a zkontrolujte shodnost s objednávkou.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Zkontrolujte všechny rozměry v souladu s připojeným nákresem č.1.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Práce provádějte dle návodu montáži.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 55443.
*- Bezne prohnuti dveři je 2mm/mb.

 

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STANDARD

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Zregulujte závěsy.
 • Znovu instalujte křídlo a upevněte příslušenství.

 

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STILE A TWIN

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Zregulujte závěsy.
 • Upevněte příslušenství.

 

Shrnovací dveře

Shrnovací dveře PIONEER

Image Montážní návod

 

Shrnovací dveře CRYSTALLINE

Image Montážní návod
Image Montážní návod

 

Shrnovací dveře ACCORDION

Image Montážní návod
Image Montážní návod
Obložkové zárubně
Image Montážní návod

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ.

 

PŘED MONTÁŽÍ

Zárubeň s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů. Zárubeň s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů.

 • Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Obsah balení:
  • stojiny (pantová a zámková).
  • nadpraží.
  • krycí lišta (3 ks).
  • montážní sada (na 3 závěsy).
 • Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č. 1.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

 

MONTÁŽ

 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Zregulujte závěsy.
 • Znovu instalujte křídlo a upevněte příslušenství.

 

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STILE A TWIN

 • Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
 • Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
 • Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
 • Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
 • Spojte rohy pomocí kovových spojek.
 • Umístěte do otvorů plastové spojky.
 • Sešroubujte konstrukci kovovým šroubem.
 • Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
 • Upevněte kapsy závěsů do stojiny.
 • Odstraňte záslepky z otvorů, našroubujte závěsy a opětovně vložte záslepky.
 • Je doporučeno zabezpečit dolní části zárubně silikonem.
 • Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
 • Zkontrolujte vodorovně a svislé, pote z rozměry podle zárubně, které musí být v každé výšce identické.
 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
 • Sejměte křídlo.
 • Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň ve výši rozpěrek. Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
 • Vsuňte krycí lišty. Je přípustné jejich přilepení pomocí silikonu.
 • Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

 

Rámové zárubně
Image Montážní návod

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ.

 

PŘED MONTÁŽÍ

 • Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
 • Obsah balení:
  • stojiny (pantová a zámková).
  • nadpraží.
  • krycí lišta (3 ks).
  • montážní sada (na 3 závěsy).
 • Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č.1.
 • Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.

 

MONTÁŽ

 • Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte obaly ani etikety Výrobce.
 • Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
 • Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
 • Spojte rohy pomocí kovových spojek.
 • Do otvorů upevněte závěsy.
 • Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
 • Osaďte zárubeň do otvoru a upevněte ji pomocí klínů.
 • Mezi stěnu a zárubeň vložte distanční špalíky ve výši: prahu, zámku, horního a spodního závěsu.
 • Svislé prvky stabilizujte regulovanými rozpěrkami a klíny.
 • Vodováhou zkontrolujte svislý a vodorovný směr konstrukce. Upevněte napevno zárubeň s použitím vrutů. Z estetického hlediska je doporučeno provést tyto činnosti v drážce pod těsněním, pod dolním a horním závěsem a v protiplechu.
 • Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni. Mezera musí být v každé výšce identická. Doplňkové seřizování provádějte na závěsech.
 • Sejměte křídlo.
 • Nastříkejte montážní pěnu mezi stěnu a zárubeň ve výši rozpěrek a v rozích.
 • Ponechejte po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
 • Odstraňte přebytek pěny, rozpěrky a klíny.
 • Připevněte krycí lišty. Plochá a oblá krycí lišta nejsou součástí sady, jsou objednávány samostatně.
 • Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

 

Obklad kovové zárubně (OKZ)
Image Montážní návod

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod RÁMOVÁ OKZ.

 

PŘED MONTÁŽÍ

Poznámka: minimální světlost OKZ (písm. F, viz tabulku a obrázek) lze zvýšit maximálně o 20 mm, přičemž je třeba zkontrolovat překryti krycích lišt.
 • Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu, svinovací metr, vodováhu.
 • Připravte ocelovou zárubeň k montáži:
  • zkontrolujte rozměry uvedené v tabulce, zejména světlost průchodu (rozdily v rozměru mohou ztížit nebo znemožnit správnou montáž).
  • zarovnejte povrch stěny v bezprostřední blízkosti zárubně.
  • odstraňte nečistoty, zejména nános a prach.
  • odstraňte panty.
 • Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodu s objednávkou a úplnost obsahu.
  Obsah balení:
  • stojiny (pantová a zámková).
  • nadpraží.
  • krycí lišta (3 ks).
  • montážní sada (na 3 závěsy) se závěsy.
 • Neprovádějte montáž nevhodného nebo poškozeného produktu.
 • Doporučuje se využití kvalifikovaných montážních služeb.
 • Montáž provádějte v souladu se zásadami vykonávání stavebních prací.
 • Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.

 

MONTÁŽ

 • Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
 • Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
 • Pantovou a protiplechovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
 • Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
 • Spojte rohy pomocí kovových spojek (obrázek 1A nebo 1B).
 • Sešroubujte konstrukci pomocí dodaných spojek a šroubů (obrázky 2A, 3A).
 • Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
 • Doporučuje se zabezpečení spodní části OKZ silikonem u podlahy.
 • Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
 • Zkontrolujte vyrovnanost konstrukce pomocí vodováhy, pote zkontrolujte rozměry průchodu podél stojin, který musí být v každé výšce stejný.
 • Našroubujte závěsy do stojiny (obrázek 4) a následně je osaďte dveřním křídlem (v některých případech je potřeba zkrátit šroub závěsu pomocí úhlové brusky).
 • Zkontrolujte přiléhání dveřního křídla k zárubni.
 • Sejměte dveřní křídlo.
 • Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň:
  • přes otvory v hliníkovém profilu,
  • ze strany krycí lišty.
 • Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak nejméně 24 hodin.
 • Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).
 • Osaďte dveřní křídlo a namontujte kování (kliky, rozety). Poznámka: před montáží ověřte kompatibilitu klik.

 

Soubory ke stažení:


Montážní návod Stavební pouzdro jednokřídlé ERKADO, Scrigno (PDF)